Postopek nakupa premičnin na dražbah

Javne dražbe so sicer najbolj priljubljene zaradi njihovih ugodnih prodaj nepremičnin – torej stanovanj, hiš in ostalih bivanjskih objektov, a ljudje pozabljajo, da se tukaj najde še veliko več. Tudi premičnine se pojavljajo na dražbenih postopkih, ter imajo kar nekaj lastnosti, ko pride do samega postopka prodaje le – teh. Ta postopek je namreč v izvršbenem postopku izvršilno dejanje. Navadno sledi cenitvi ali rubežu, premičnine pa so del prodaje javne dražbe preko komitenta (tistega, ki opravlja komisijsko delo) ali pa preko pogodbe, ki nastane med izvršiteljem in pa kupcem premičnine.

Prav tako kot pri nepremičninah, se tudi tukaj predmet prodaje oceni. To opravi navadno rubežnik, torej izvršitelj, lahko pa tudi cenilec v primeru da stranke to zahtevajo – seveda pa se to zgodi na njihove osebne stroške in je vsekakor varnejša pot. Prodajajo se na javnih dražbah in tudi pri slednjih lahko nastanejo drugi roki – navadno pa le pri dražjih premičninah, saj bi se pri manj vrednih lahko cena že preveč zmanjšala, da bi jo bilo vredno dražiti na drugem roku. Je pa tukaj postopek ogleda premičnine drugačen kot v primeru nepremičnin, ko se lahko opravi že dneve prej. Praviloma se ogled predmeta javne dražbe pri premičninskih nakupih opravi tik pred začetkom dražbe – nekje 15 minut prej na samem kraju izvršitve draženja, po dogovoru pa lahko tudi prej.

Če je ponudnik na dražbi uspešen, je njegova obveznost le še plačilo kupnine ter prevzem predmeta prodaje, saj v nasprotnem primeru stvar pripada drugemu najboljšemu ponudniku. Dobra stran takšnih nakupov pa je tudi ta, da se takoj ob plačilu kupnine znebite vseh bremen, ki so bile na premičnini in se tako znebite morebitnih stroškov – je pa zato toliko večjega pomena ogled le-te, saj javne dražbe ne odgovarjajo za kakršne koli stvarne napake tako na premičninah kot tudi nepremičninah.