Cena fasade na kvadratni meter je odvisna od več dejavnikov

Cena fasade na kvadratni meter je odvisna od več dejavnikov, višina investicije vpliva na kasnejšo izkušnjo. Zahtevana kakovost bivanja je danes večja, na trgu pa je hkrati vedno več možnosti. Od prve ideje do končne izvedbe je največkrat dolga pot. Ki pa je tudi zahtevna, saj je fasada lahko življenjska odločitev. Fasada je nanos veziva, vode, peska in maltne mešanice. Doda pa se ji lahko tudi različne izolacije, temu primerno se cena fasade na kvadratni meter spremeni.

Fasada ščiti zidovje pred zunanjimi vpliv ter ima dekorativno funkcijo

Vrste fasade je poglavitni dejavnik, ki določa kakšna bo cena fasade na kvadratni meter. V vsakem primeru, pa je cena fasade na kvadratni meter odvisna od uporabljene malte oziroma veziva v maltni mešanici ter glede na način nanašanja končnega sloja na steno. Nanos se lahko izvede ročno ali strojno. Cena se dodatno spreminja od izvajalca do izvajalca. V osnovi se odločamo za prezračevalne, kontaktne in ne prezračevalne fasade. Kontaktne so najpogostejše, prezračevalne so izboljšana verzija ne prezračevalnih. Ime prezračevalna fasada izvira iz zračne plasti, ki se nahaja med toploto izolacijo in fasadno oblogo. Zračna plast preprečuje nabiranje vlage, ki iz notranjih prostorov prek zidu in izolacije prehaja proti zunanjosti. Ta rešitev je nastala na podlagi slabih izkušenj z ne prezračevalnim tipom fasade. Pri ne prezračevalnem tipu fasade je toplotna izolacija pritrjena na opeko in še dodatno obzidana z zunanjo plastjo opek. V zimskih mesecih slednja pogosto povzroča kondenzacije vlage. V obeh primerih je cena fasade na kvadratni meter odvisna tudi od izolacije. Kontaktna fasada je najpogostejša izbira investitorjev, deli pa se na debelo slojno in tankoslojno. Prav tako je cena fasade na kvadratni meter odvisna od tega ali gre za novogradnjo ali obnovo obstoječe fasade oziroma obnovo obstoječega objekta. Razumljivo je, da je cena fasade na m2 višja, ko je na vrsti obnova objekta.