Uporabne poslovne informacije

V informacijski dobi so razni podatki pogosto ključno orodje podjetja, ki na ta način pridobi konkurenčno prednost in pospeši svojo dejavnost. Problem je le v tem, da pri vsakdanjem poslovanju pridobimo kopico informacij, ki jih je težko nadzirati, kaj šele, da bi jih lahko smiselno uporabili in docela izkoristili njihov potencial. Na tem področju si lahko pomagamo z nekaterimi računalniškimi sistemi, katerih naloga je poslovna inteligenca – tako bomo zbrane podatke res pretvorili v uporaben material, ki bo prišel pri poslovanju še kako prav.

Ne gre le za abstraktne podatke in številke, ki omogočajo pripravo nekih projekcij in poročil. Tudi čisto konkretna opravila lahko naložimo računalniku, ki se bo pri tem delu zelo dobro obnesel. Na ta način lahko poskrbimo na primer za vodenje kakovosti, ki je v veliki meri odvisno prav od učinkovite obdelave podatkov. Predvsem to velja za interni nadzor nad proizvodnjo in izdelki, a vodenje kakovosti vključuje tudi pridobivanje in podaljševanje certifikatov ter drugih potrdil o kakovosti, ki jih je treba imeti. Za vse to lahko poskrbi računalnik, ki bo ohranil pod nadzorom vse detajle, ki seveda odločajo o kakovosti končnih izdelkov. Vodenje kakovosti je ena izmed funkcionalnosti večjih računalniških sistemov, ki pomagajo pri poslovanju, možno pa je najti tudi orodja, ki ima jo prav ta namen, ali pa naročimo izdelavo takšnega programa po naročilu.

Poslovna inteligenca je seveda še veliko širši pojem, ki vključuje obdelavo drugih podatkov. Ker imamo redno opravka z velikimi količinami informacij, jih je treba najprej znati učinkovito shranjevati, nato pa moramo poskrbeti še za to, da bodo te informacije tudi dejansko uporabne, ne le varno arhivirane. Tovrstna poslovna inteligenca pride do izraza predvsem v sklopu večjih dokumentnih sistemov in aplikacij za upravljanje poslovanja, ki imajo zelo širok nabor funkcij. V vsakem primeru je glavni namen ta, da ohranimo pregled nad zbranimi podatki in izkoristimo njihov potencial.