Inštrukcije za študente

Čeprav inštrukcije pogosto povezujemo predvsem s srednješolci in včasih z osnovnošolci, študente pa bi bolj pričakovali v vlogi inštruktorjev, pride ta oblika učne pomoči še kako v poštev tudi na višjih stopnjah šolanja. Še posebej se inštrukcije izkažejo za uporabne pri nekaterih strokovnih predmetih – predvsem pri tistih, ki jih najdemo v predmetnikih različnih študijskih programov.

En izmed takšnih primerov je statistika, inštrukcije za ta predmet so precej priljubljene, kar nakazuje na pogoste učne težave na tem področju. Gre za strokovni predmet, ki ga srečamo na različnih študijskih programih, tudi družboslovnih in humanističnih. V nekaterih primerih gre za zelo poglobljeno raziskovanje učne snovi, recimo pri študiju psihologije, pri katerem je pogosto najbolj težaven predmet po mnenju študentov prav statistika, inštrukcije pa se izkažejo za privlačno možnost pomoči. Prav tako pogosta je statistika pri drugih študijskih programih, najdemo jo lahko na različnih fakultetah. To pomeni, da se bo s študijsko vsebino soočalo veliko študentov, s tem pa so večje tudi možnosti za težave in zaplete pri učenju.

Seveda ni edini primer statistika, inštrukcije so priljubljena oblika učne pomoči tudi pri drugih študijskih predmetih, predvsem strokovnih. Omenimo recimo inštrukcije elektrotehnike, ki so prav tako precej priljubljene. Tudi ta predmet namreč najdemo na različnih fakultetah in v mnogih študijskih programih predstavlja osnovo že v prvem letniku. Seveda so inštrukcije elektrotehnike v veliki meri namenjene tudi srednješolcem na strokovnih srednjih šolah, a študenti imajo vsekakor prav toliko izbire med izkušenimi inštruktorji. Ker gre za inštrukcije, po katerih je veliko povpraševanja, je tudi ponudbe načeloma dovolj, tako da je vedno možno najti učinkovite in uspešne inštrukcije elektrotehnike. Ta predmet ima to prednost, da je možno snov predstaviti na nove in inovativne načine, tako pa je tudi uspešnost pomoči večja – razumevanje bo hitro sledilo prilagojenemu pristopu pri podajanju študijske oziroma učne vsebine.